Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 20
  • Trong tuần: 181
  • Tất cả: 6377


Lượt xem: 60
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại thành phố Vinh Phúc
Ngày 21-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vinh Phúc, nghe báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vinh Phúc từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.M
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.M
Ngày 21-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vinh Phúc, nghe báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vinh Phúc từ đầu nhiệm kỳ đến nay. 

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Vinh Phúc, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố Vinh Phúc dự hội nghị.
 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, TVTU, Bí thư Thành ủy Vinh Phúc đã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh Phúc về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vinh Phúc từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
 
Căn cứ chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động xây dựng, trình Ban chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành các nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong đó có Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Vinh Phúc lên đô thị loại II, hướng tới thành phố du lịch văn minh, hiện đại; Nghị quyết về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Vinh Phúc; Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Vinh Phúc và một số Chỉ thị, quy định khác.
 
Để đảm bảo cho các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban chấp hành, Ban thường vụ được triển khai thực hiện có hiệu quả, thông qua giao ban Thường trực Thành ủy, hội nghị Ban Thường vụ, giao ban công tác tháng, quý và trực tiếp xuống cơ sở khảo sát tình hình để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, nên các lĩnh vực công tác đều có chuyển biến tích cực.
 
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác chính trị, tư tưởng và tuyên truyền được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật về Đảng được coi trọng. Công tác dân vận của các cấp ủy Đảng và chính quyền được tăng cường.
 
Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế duy trì ổn định và có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất trên địa bàn duy trì mức tăng trưởng khá, năm 2010 đạt 6.855,6 tỷ đồng; năm 2012 ước đạt 8.082 tỷ đồng. Thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, đóng góp từ 30-40% ngân sách tỉnh. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền phát triển đa dạng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và của tỉnh. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt kết quả tốt, phong trào TDTT phát triển mạnh, có sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa, TDTT được quan tâm đầu tư; sự nghiệp giáo dục và đào tạo không ngừng phát triển.
 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an sinh xã hội đạt kết quả xuất sắc. Theo kết quả điều tra thống kê kinh tế - xã hội, năm 2012, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn ước đạt 27,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ gia đình khá, giàu ước đạt 34,1%; số hộ nghèo ước tính còn 347 hộ, bằng 1,17%.
 
Công tác xây dựng và phát triển đô thị đã được quan tâm, đến nay đã hoàn thành và công khai quy hoạch chi tiết các phường, xã và nhiều khu đô thị mới, thành phố đã chủ động khai thác hợp lý quỹ đất để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở vật chất, góp phần làm cho kết cấu hạ tầng đô thị phát triển vượt bậc, ngày càng đồng bộ theo định hướng tiêu chí đô thị loại II. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia.
 
Báo cáo của Thành ủy Vinh Phúc cũng nêu những khó khăn, vướng mắc, phương hướng trong thời gian tới và một số kiến nghị, đề xuất đối với Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy.
 
Các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu đánh giá về những kết quả thành phố Vinh Phúc đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp về phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp để xây dựng thành phố Vinh Phúc ngày càng phát triển, đạt được mục tiêu trở thành đô thị loại II vào năm 2015.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò, vị trí của thành phố Vinh Phúc, sự ổn định, phát triển của thành phố gắn liền và là động lực cho sự phát triển chung của cả tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, nhân dân thành phố Vinh Phúc, những kết quả đạt được của thành phố là rất đáng tự hào. Đồng chí khẳng định, kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục có bước phát triển nhanh chóng, đạt được mục tiêu trở thành đô thị loại II vào năm 2015.
 
 Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ thành phố tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI). Trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, thành phố cần tăng cường các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên cơ sở khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của thành phố, nhất là tiềm năng, lợi thế về dịch vụ du lịch. Thành phố phối hợp cùng các ngành chức năng của tỉnh nghiên cứu quy hoạch chung của thành phố, đảm bảo cho sự phát triển lâu dài, ổn định. Trong công tác quy hoạch chú trọng đến những công trình văn hóa – xã hội phục vụ dân sinh mang tính điển hình của Vinh Phúc, các khu công viên cây xanh, điểm vui chơi, sinh hoạt công cộng.
 
Cùng với đó, thành phố cần thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nếp sống văn minh đô thị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến về những kiến nghị, đề xuất của thành phố.
 
Về đề nghị Tỉnh ủy có nghị quyết chuyên đề cho thành phố, tới đây, Tỉnh ủy sẽ tổng kết Nghị quyết số 04 ngày 21-12-2004 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Vinh Phúc đến năm 2010, định hướng đến năm 2015, trên cơ sở đó sẽ ra nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố Vinh Phúc trong giai đoạn tiếp theo.
 
baoninhbinh.org.vnĐăng nhập