Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 16
  • Trong tuần: 177
  • Tất cả: 6373


Lượt xem: 52
BTV Thành uỷ tổ chức hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
Sáng ngày 03-12-2012, Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh Phúc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý...

Sáng ngày 03-12-2012, Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh Phúc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị và trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX), Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác quy hoạch cán bọ lãnh đạo, quản lý.

 

Đồng chí Trần Song Tùng – Phó bí thư thường trực Thành uỷ đã trình bày kế hoạch dự thảo và hướng dẫn dự thảo về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX), Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI).

 

Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX), Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 5-11-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI)”, Ban Thường vụ Thành uỷ đã xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và hứng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với các đảng bộ trực thuộc, các phòg ban ngành, MTTQ, các đoàn thể và các trường THCS, Tiểu học, mầm non thuộc thành phố.. Theo đó, đề án quy hoạch cán bộ là kế hoạch tổng thể, dài hạn về đội ngũ cán bộ có triển vọng đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng số cán bộ đó theo quy hoạch. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ; phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ, đảm bảo sự liên thông quy hoạch của cả đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cần được xây dựng trên cơ sở quy hoạch cấp ủy Đảng các cấp, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, đảm bảo sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch của các phòng, ban ngành, MTTQ, các đoàn thể của thành phố; các đảng bộ trực thuộc với nhau; giữa quy hoạch cán bộ lãnh đạo các phòng, ban ngành, MTTQ, các đoàn thể của thành phố; các đảng bộ trực thuộc với quy hoạch BCH Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ thành uỷ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố; phải làm tốt công tác đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch và quy hoạch cán bộ phải đảm bảo phương châm “mở” và “động”, đảm bảo mối quan hệ giữa quy hoạch cán bộ và bố trí nhân sự; thực hiện công khai trong công tác quy hoạch cán bộ.

 

Về quy hoạch đối với cán bộ đương chức thống nhất thực hiện chủ trương quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhận khi xây dựng quy hoạch của nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo cũng như khi rà soát, bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại. Về số lượng nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch: đối với quy hoạch BCH, ban thường vụ đảng ủy cần bảo đảm nguồn quy hoạch có số lượng 1,5-2 lần so với số lượng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đương nhiệm; đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý tối thiểu phải quy hoạch từ 2 đến 3 người vào 1 chức danh, không quy hoạch 1 người cho 1 chức danh; không quy hoạch 1 người vào quá 3 chức danh, không quy hoạch 1 chức danh quá 4 người.Với những yêu cầu cụ thể về 3 độ tuổi, gín cách giữa các độ tuổi là 05 năm. Về tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch phải đảm bảo không dưới 15% trong quy hoạch cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ và lãnh đạo chính quyền các phường xã.

 

Kế hoạch cũng nêu cụ thể những nội dung, phương pháp quy hoạch cán bộ như thẩm quyền và đối tượng quy hoạch cán bộ; quy trình rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ; công tác quản lý và thực hiện quy hoạch cán bộ.

 

Theo kế hoạch, sau hội nghị của thành phố, các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai thực hiện; trong đó rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 xong trước ngày 15-12-2012 để Ban Thường vụ Thành uỷ phê duyệt xong trước ngày 31/12/2012.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tỉnh dã làm rõ những băn khoăn thắc mắc của cơ sở trong việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng thời nhấn mạnh: Ngay sau hội ghị này các đơn vị phải tổ chức triển khai nghiêm túc, đúng hướng dẫn. Cần phải xác định tầm quan trọng hết sức đặc biệt của công tác quy hoạch cán bộ; tiếp tục quán triệt thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ đồng thời đề cao trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu trong công tác cán bộ và công tác quy hoạch cán bộ; Người đứng đầu phải công tâm khách quan, phải xuất phát từ cái chung để chọn ra đội ngũ cán bộ có tài, có tâm. Công tác cán bộ phải có sự thống nhất từ trên xuống dưới, tuân thủ theo các văn kiện chỉ đạo của Trung ương. Đây là nội dung cấp bách và quan trọng nhất trong 3 nội dung cấp bách của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tăng cường kiểm tra, đôn đốc của cấp trên đối với cấp dưới, gắn với các nhóm giải pháp về công tác tổ chức cán bộ trong Nghị quyết Trung ương 4, sửa chữa và khắc phục những hạn chế trong công tác quy hoạch cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ phải được thực hiện đúng quy trình và thời gian quy định./.

 

Xuân Lan - ĐTT

 
Đăng nhập