Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 32
  • Trong tuần: 193
  • Tất cả: 6389


Lượt xem: 68
Hội nghị Tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2012
Sáng ngày 10/12/2012, Thành phố Vinh Phúc tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2012...

Sáng ngày 10/12/2012, Thành phố Vinh Phúc tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2012, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Về dự  hội nghị tổng kết có các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Vinh Phúc; Thường trực Thành uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Ban chỉ huy Quân sự thành phố; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng quân sự các xã, phường; Ban chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, nhà trường; các tập thể, cá nhân được khen thưởng...

 Các Đại biểu dự hội nghị

Năm 2012, Thành phố Vinh Phúc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thứcTình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều bất ổn, nợ công, bạo loạn, khủng bố, tình hình tranh chấp ở biển Đông; tình hình trong nước cũng gặp không ít khó khăn, tình trạng lạm phát, suy giảm kinh tế, thiếu việc làm, thời tiết diễn biến phức tạp..., tác động không nhỏ đến sự ổn định kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân, đến thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương của lực lượng vũ trang thành phố. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Quân sự Tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo của Thành uỷ, HĐND - UBND Thành phố, sự phối kết hợp chặt chẽ có hiệu quả của các phòng, ban, ngành, đoàn thể và cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp; lực lượng vũ trang thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự-Quốc phòng địa phương năm 2012, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Những kết quả nổi bật là: Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức tốt công tác giao quân bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng tốt; tiến hành điều chỉnh xây dựng hệ thống văn kiện bảo đảm cho kế hoạch A theo quy định của trên; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2012 đạt kết quả cao; làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Cán bộ, chiến sỹ luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

 Bên cạnh những kết quả đó vẫn còn một số tồn tại: Việc phối hợp nắm tình hình ANCT-TTATXH và tình hình nhân dân chưa sâu, chưa kịp thời, phương pháp tiến hành vận động quần chúng của một số sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp còn có mặt hạn chế; công tác tuyên truyền ý thức quốc phòng trong nhân dân ở một số địa phương, cơ sở chưa được coi trọng đúng mức và thường xuyên, do đó kết quả tuyển quân còn hạn chế; điều kiện vật chất, kinh phí bảo đảm cho các hoạt động của lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn....

Để khắc phục những tồn tại hạn chế trên, năm 2013 Thành phố cần tăng cường tuyên truyền giáo dục về nhiệm vụ công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương ở mọi cấp, mọi ngành, bằng nhiều hình thức, biện pháp; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch... của Đảng, Nhà nước, của cấp uỷ, chính quyền các cấp về thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quân sự các cấp làm nòng cốt trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương đơn vị ở cơ sở; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc khen thưởng kịp thời, tuyên truyền gương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện tốt công tác Quân sự-Quốc phòng địa phương trong lực lượng vũ trang Thành phố.

Về dự hội nghị tổng kết công tác Quân sự-Quốc phòng địa phương năm 2012 tại thành phố, đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Thạch - Chính uỷ Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thành phố đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác Quân sự-Quốc phòng địa phương trong năm 2012. Đặc biệt là thành phố đã làm tốt chính sách hậu phương-quân đội; là đơn vị tiến tiến xuất sắc, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố được UBND Tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố thay mặt lãnh đạo Thành phố phát biểu cảm ơn, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chính uỷ Ban Chỉ huy Quân sự Tỉnh Vinh Phúc; đồng thời đồng chí nhấn mạnh những kết quả, những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự-Quốc phòng địa phương của lực lượng vũ trang thành phố trong năm 2012; đồng chí chỉ rõ năm 2013, để làm tốt công tác Quân sự-Quốc phòng địa phương các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang thành phố cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ Quân sự-Quốc phòng địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố; duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đủ lực lượng sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ; chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trên địa bàn; thực hiện tốt huấn luyện quân sự, chủ động xây dựng diễn tập chiến đấu trị an tại 3 xã, phường; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước và công tác vận động quần chúng; làm tốt công tác thi đua khen thưởng đảm bảo nghiêm túc, đúng theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền tuyển quân năm 2013 đảm bảo đủ chỉ tiêu kế hoạch và đạt chất lượng cao. UBND các xã, phường cần làm tốt công tác tuyên truyền thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu giao quân, đặc biệt là tuyển chọn, rà soát, xác minh..., kiên quyết xử lý theo luật những thanh niên cố tình không tham gia nghĩa vụ quân sự.


Đồng chí Phạm Thanh Hà - Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen

cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quân sự - Quốc phòng

Tại hội nghị đã biểu dương, khen thưởng: 5 tập thể, 3 cá nhân tiên tiến được Ban Chỉ huy Quân sự Tỉnh khen thưởng; 7 tập thể, 20 cá nhân được UBND Thành phố khen thưởng; 3 tập thể và 10 cá nhân được Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố được khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2012./.

Thuỳ Dương - BTG

 
Đăng nhập